Prekių katalogas

PIRKIMO TAISYKLĖS

 •  1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.saulespatalyne.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo (fizinio asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.saulespatalyne.lt) ir Pardavėjo (fizinio ar juridininio asmens, kuriam priklauso elektroninėje parduotuvėje www.saulespatalyne.lt veikianti elektroninė parduotuvė) tarpusavio teises bei pareigas, prekių užsakymo bei apmokėjimo už jas, pristatymo bei grąžinimo sąlygas ir tvarką, atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias sąlygas.

  1.2. UAB „Soneta“ pasilieka teisę keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimą, taisymą ar papildymą Pirkėjas informuojamas el. paštu. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje www.saulespatalyne.lt, taikomos prekių užsakymo metu galiojančios Taisyklės.

  2. Prekių užsakymas

  2.1. Užsakyti prekes iš el. parduotuvės www.saulespatalyne.lt gali ne tik užsiregistravę vartotojai. Tačiau jie privalo būti susipažinę su Naudojimosi el. parduotuvės www.saulespatalyne.lt taisyklėmis.

  2.2. Prekės kiekvienoje elektroninėje parduotuvėje laikomos užsakytomis Pirkėjui pasirinkus prekių gavimo būdą, pageidaujamą prekių pristatymo (atsiėmimo) laiką, apmokėjimo būdą ir paspaudus mygtuką „Užsakyti“.

  2.3. Nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo momento, šios Taisyklės tampa Pirkėjo ir Pardavėjo prekių pirkimo – pardavimo sutartimi. Kiekviena Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma el. parduotuvės ww w.saulespatalyne.ltduomenų bazėje.

  3. Prekių kaina ir komplektavimas

  3.1. Prekių kaina elektroninėse parduotuvėse nurodoma kartu su PVM. Pirkėjui prekės parduodamos prekių užsakymo metu nurodytomis kainomis.

  3.2. Sveriamų prekių kaina suformuotame Pirkėjo užsakyme apskaičiuojama preliminariai pagal Pirkėjo nurodytą pageidaujamą prekės svorį (kiekį). Pardavėjas neteikia garantijų, kad Pirkėjo užsakytų sveriamų prekių svoris atitiks Pirkėjo gautų prekių svorį, tačiau visais atvejais Pirkėjo gautų prekių svoris bus ne didesnis nei užsakytas ir Pirkėjui nereikės už prekes sumokėti papildomai. Jei Pirkėjas už sveriamas prekes sumokėjo iš anksto ir Pirkėjo gautų prekių kaina yra mažesnė, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas grąžinamas Pirkėjui į banko sąskaitą, iš kurios gautas apmokėjimas arba kurią raštu nurodo Pirkėjas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos.

  3.3. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi, tačiau nesuteikia dėl to jokių garantijų. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi užsakytos prekės ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį arba parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę (toliau – alternatyvi prekė). Alternatyvios prekės pristatymas visais atvejais suderinamas su Pirkėju telefonu. Pinigai už pristatymo metu nepriimtas alternatyvias prekes, skirtumas tarp Pirkėjo priimtos alternatyvios prekės ir užsakytos prekės kainos grąžinami Pirkėjui į banko sąskaitą, iš kurios gautas apmokėjimas arba kurią raštu nurodo Pirkėjas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos.

  4. Apmokėjimo tvarka ir terminai

  4.1. Priklausomai nuo Pardavėjo, Pirkėjas už užsakytas prekes bei jų pristatymą gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

  4.1.1. naudojantis elektronine bankininkyste – Pirkėjui el. parduotuvėje www.saulespatalyne.lt pateikiama nuoroda į Pirkėjo banką internete. Prisijungus prie elektroninės bankininkystės sistemos Pirkėjui sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą, kurį Pirkėjas privalo apmokėti. Atsakomybė už duomenų saugumą tenka atitinkamam bankui, kadangi piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

  4.1.2. naudojantis paysera.lt mokėjimo sistema – Pirkėjui el. parduotuvėje www.saulespatalyne.lt pateikiama nuoroda į paysera.lt mokėjimo sistemą. Prisijungus prie paysera.lt mokėjimo sistemos Pirkėjui sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą, kurį Pirkėjas privalo apmokėti. Atsakomybė už duomenų saugumą tenka paysera.lt, kadangi piniginės operacijos vyksta mokėjimai.lt mokėjimo sistemoje;

  4.1.3. grynaisiais pinigais – Pirkėjas už prekes atsiskaito jų pristatymo metu.

  5. Prekių pristatymas

  5.1. Tuo atveju, jei Pirkėjas pasirinko užsakytų prekių pristatymo paslaugą, prekes Pirkėjui Lietuvos Respublikoje atlygintinai pristato Pirkėjo pasirinktas Kurjeris (fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs sutartį su el. parduotuve www.saulespatalyne.lt dėl prekių pristatymo Pirkėjui).

  5.2. Prekių pristatymo mokestis pridedamas prie Pirkėjo užsakytų prekių kainos.

  5.3. Prekių pristatymo mokestis gali būti fiksuotas ar priklausyti nuo pristatomos prekės svorio ir išmatavimų. Užsakius didelių išmatavimų prekes ir Pirkėjui pageidaujant, kad Kurjeris atliktų prekės užnešimo paslaugą, ši paslauga apmokestinama papildomai, pagal galiojančius Kurjerio įkainius.

  5.4. Prekės pristatomos Pirkėjo pasirinktu laiku. Tuo atveju, jei dėl nuo Pardavėjo ir/ar Kurjerio nepriklausančių aplinkybių prekių negalima pristatyti Pirkėjo pasirinktu laiku, su Pirkėju susisiekiama telefonu ir suderinamas kitas pristatymo laikas.

  5.5. Kiekvieną kartą likus ne mažiau kaip 1 val. iki prekių pristatymo, Pirkėjui išsiunčiama trumpoji SMS žinutė, kurioje primenama apie užsakymą.

  5.6. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Kurjeris nurodytu adresu neranda Pirkėjo, prekės atiduodamos bet kuriam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  5.7. Jei Kurjeris nurodytu adresu neranda Pirkėjo ar pilnamečio asmens, kuriam galėtų atiduoti prekes, Kurjeris laukia 10 min. Dėl Pirkėjo kaltės nepristatytos prekės pakartotinai nepristatomos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį pristatymą. Pinigai už nepristatytas prekes (atskaičius pristatymo mokestį) grąžinami Pirkėjui į banko sąskaitą, iš kurios prekės buvo apmokėtos arba kurią raštu nurodo Pirkėjas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią prekės turėjo būti pristatytos Pirkėjui.

  5.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

  5.9. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti Kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.

  5.10. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius Kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka užsakymo sąlygas.

  5.11. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas turi teisę nepriimti siuntos. Tokiu atveju, Kurjeris kartu su Pirkėju užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

  5.12. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas pilnametis asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

  5.13. Kai prekės kaina viršija 150 Eur, prekė perduodama, prekės perdavimo metu prekės perdavimo vietoje priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją. Jei prekes priims ne Pirkėjas ir prekės kaina viršija 150 Eur, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją papildomos informacijos laukelyje.

  5.14. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

  6. Prekių kokybė ir tinkamumo naudoti terminas

  6.1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės pateikiamame prekės aprašyme.

  6.2. Pardavėjas suteikia 14 dienų prekių grąžinimo garantiją. Prekės pakuotė bei pati prekė privalo būti nepažeisti, kitu atveju Pardavėjas turi teisės grąžinamos prekės nepriimti. Prekė gali būti nepriimama atgal tuo atveju jei patalynė buvo pasiūta pagal individualų užsakymą ir informacija apie negalimą prekės grąžinimą yra nurodyta prekės aprašyme. 

  6.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pavaizduotos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

  7. Prekių grąžinimas ir keitimas

  7.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties grąžinti prekes apie tai raštu informuodamas Pardavėją per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos.

  7.2. Pirkėjo įsigytų nekokybiškų ar Pirkėjui dėl formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo nepatinkančių prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“.

  7.3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis dėl to, kad Pirkėjui prekės nepatinka dėl formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo arba grąžinti pinigus (kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės) gali būti tenkinamas tik Pardavėjui sutikus.

  7.4. Norėdamas grąžinti prekes, Pirkėjas turi pristatyti jas Pardavėjo nurodytu adresu ir užpildyti prašymą dėl prekių grąžinimo.

  7.5. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt., tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį dokumentą (jei jis buvo išduotas).

  7.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

  8. Apsikeitimas informacija

  8.1. Visi elektroniniai pranešimai ir/arba SMS Pirkėjui siunčiami Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/arba telefono numeriu.

  8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus, susijusius su naudojimusi el. parduotuve www.saulespatalyne.lt siunčia skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

  8.3. Visi Pirkėjo pranešimai, klausimai, pretenzijos ir skundai, susiję su prekėmis, prekių grąžinimu turi būti siunčiami Pardavėjui Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

  9. Baigiamosios nuostatos

  9.1. Pardavėjas įsipareigoja visus iš el. parduotuvės www.saulespatalyne.lt gautus Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

  9.2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių, sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.